روند استرداد وجه

در صورتی که خریدار، درخواست استرداد وجه بعد از ارسال سفارش داشته باشد، و آسیب به کالا رسیده باشد ابتدا باید تسویه کامل و هزینه باربری را پرداخت نماید، پس از دریافت کالا و بررسی سلامت آن توسط فروشگاه، روند تعویض انجام میگیرد.